Med kjærlighet til vår gamle bondekultur, restaurerer jeg bondemøbler.

Møbler som har fått levd et langt liv - og ofte gått i arv gjennom generasjoner.

Solide, håndlagede møbler - der de som lagde dem, tok tiden til hjelp.

Mye av det som jeg har restaurert med en kjærlig hånd - hadde vert kassert om ikke de hadde havnet i mitt lille snekkerverksted.

Jeg setter min ære i at møbelet,skal fremstå - slik det fremstod da håndverkeren la sin siste hånd på verket. Ved bruk av gamle malingsteknikker, blander jeg min egen maling fra pulver og forsegler malingen med brivoks. Der nytt trevirke må erstattes, bruker jeg materialer fra samme tidsepoke som møblet. Jeg bruker tid - på hvert enkelt møbel, for det skylder vi de gamle møbelsnekrene.

Takk for oppmerksomheten.

Med vennlig hilsen

Åge Rønningen

Kontakt meg gjerne for en prat på 91 36 86 41

Eller på mail adresse

age-r@online.no