Det runde bordet.

Rundt bord.

Bordet er fra forgie århundreskiftet. Det var først da det runde bordet inntok plassen som det suverene stuebordet. Hittil hadde idealet vert mest mulig fri gulvplass med møblene symmetrisk oppstilt langs veggene. Runde bord fikk sitt inntog samtidig med at oljelampen kom. Nå kunne den borgelige familien samles rundt det runde bordet under det blekgule skinnet fra parafinlampen. Her foregikk det høytlesning, håndarbeid og samtaler - et symbol på samhold og fortrolighet. Men, idylliseringen ligger farlig nær. Vi må nok også regne med motiver som plikt, tvang og sparsommelighet - om bildet skal bli realistisk.

Målene på det runde bordet er:

Diameter : 100

Høyde : 78

Pris 3 500,-